DOG BALANCE K9

KDO JSME? 

Úplně jednoduše... lidi, co milují psy

Jsem Romana Kevrić a spolu se svým manželem jsem zakladatelkou projektu DOG BALANCE K9.

Ve spolupráci se soukromou psí školou K9 Gabriely Pavlíčkové, ve které působím jako trenér psů, jsme se rozhodli rozšířit služby o celostní péči o pohybový aparát psů.

Nechceme jen cvičit psy, my jim chceme rozumět, protože jen tak jim dáme péči, kterou potřebují.

Jaká je cesta od výcviku k ''údržbě" pohybového aparátu? Dlouhá a docela složitá. Ale ten, kdo po ní jednou vyjde, už jinou nehledá. V životě mám štěstí na lidi a učit se od profesionálů ve svém oboru, je pro mě čest.

Díky těmto lidem jsem mohla pochopit, jaký přínos mají v péčí o zdraví zvířat manuální terapie. I pro to, se ze mě stal psí trenér, který se teď dívá na své žáky ve výcviku úplně jinak.

"Není talentu, je jen obrovské množství práce..."
Tahle věta mi zazněla v uších na prvním semináři, který vedla úžasná lektorka ANDREA DUNOVÁ a jí patří to největší poděkování!

Poděkování ZA TO, že mě naučila dívat se na psí tělo jinak, v souvislostech.

Děkuji také úžasné paní doktorce MVDr. Sandře Rozkolové z veterinární kliniky Rocovet, která byla ochotna mi věnovat spoustu svého času a poskytovala mi cenné rady a dohlížela na mne v začátcích terapií. Děkuji ze srdce našemu dvornímu veterináři MVDr. Vladimíru Kyllarovi,CSc. za to, že mi poskytl své letité ortopedické znalosti, učil mne orientovat s v RTG snímcích a předal mi své úžasné vědomosti o kosterním aparátu zvířat.