Dornova metoda pro zvířata

CO JE VLASTNĚ DORNOVA METODA

Dornova metoda upravuje nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti a další kombinované problémy psího kosterního aparátu. Paralelně s působením na kostru zvířete dochází k ovlivnění měkkých tkání, šlach, vazů a zejména i fascie a např. lymfatického a nervového systému. Někdy tedy dochází ve výsledném efektu ošetření k nápravě nejen samotného postavení kostí, ale také k odstranění dalších, zdánlivě nesouvisejících, zdravotních problémů zvířete. Dornova metoda má významný vliv na celkový psychický stav zvířete, kdy po odstranění fyzických problémů a bolesti často dojde k uvolnění a harmonizaci odrážející se v celkovém chování zvířete.

Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie psů, zejména jako PREVENTIVNÍ

PRO KOHO JE VHODNÁ

Zvíře odlehčuje některou končetinu a klidový režim nepomáhá (či jen dočasně)

Zvíře se hrbí, těžce vstává, vykazuje diskomfort v oblasti zad. Chová se jinak - neochotně chodí po schodech, nevyskakuje na klín, chodí pomalu, leží v jiné pozici než dříve, nehraje si, vyhýbá se ostatním psům. Každá změna ve standardním chování, 

může signalizovat, že má bolest a té přizpůsobil své chování. 

VELMI VHODNÁ PRO SPORTOVNÍ PSY V ZÁTĚŽI, PO OPERACÍCH A ÚRAZECH, UPADNUTÍ PSA, NEMOCECH POHYBOVÉHO APARÁTU (DKK, DKL) 

JAK PROBÍHÁ TERAPIE

Nejprve necháme pejska, ať se v klidu seznámí s prostředím, žíněnkou a terapeutem. V době kdy chlupáč mapuje terén vyplníme kartu zvířete, kde uvede majitel vše potřebné ohledně zdravotního stavu. Povíme si, kdy "dornovat" a kdy tato technika není vhodná. Následně už terapie probíhá na zemi (žíněnce) v přítomnosti majitele, který je zvířeti oporou.

Většinou je terapie přijímána velmi dobře a i přes počáteční neklid si většina chlupatých pacientů užívá dotyků terapeuta a na terapii se těší.

Bez řádně vyplněné a podepsané karty pejska terapii neprovozuji, jelikož je nedílnou součástí ošetření.

NEUMÍME ZÁZRAKY, ALE POKUD NÁM MANUÁLNÍ TECHNIKY DOVOLÍ, UDĚLÁME VŠE CO JE V NAŠICH SILÁCH. JSOU PŘÍPADY, KDY BOHUŽEL POMOCT NEMŮŽEME. ETIKA MANUÁLNÍHO TERAPEUTA A LIDSKOST JE NÁM NADE VŠE. PROSÍM KLIENTY, ABY RESPEKTOVALI NAŠE PRÁVO, MANUÁLNÍ TERAPII NEPOSKYTNOU! PROTOŽE VŽDY JEDNÁME POUZE V ZÁJMU ZVÍŘETE.